iStats Menu 4.1 Serial

ifvr-tfdr-bdws-70187-274852292-4

MAMP Pro 2.2 Serial

Use these Serials to register MAMP Pro 2.1.2:

22134230332112034

After entering this Serial MAMP Pro asks you for providing a serial number of MAMP Pro 1.x.
Then enter the following number:

4DF8-E23B-FFD7-E9B00

Thats it! :-)

Install busybox on Android

Download lastest Busybox binary at here http://busybox.net/downloads/binaries/latest/

Extract busybox to your SD Card

Make sure you are in PC Mode and Debugging is enabled in Applications options
adb shell
su
stop
mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
cp /sdcard/busybox /system/xbin/
cd system/xbin
busybox —install /system/xbin/
mount -o ro,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
sync
reboot

Webstorm 7 Serial key

username: webstorm

key

===== LICENSE BEGIN =====
72149-12042010
00000cI5EYta7xt”“jWOIDohDqQx7S
SSsCH4oSb”1Y4edvtuSYyQ”iqGYhuo
!8r1Zrqkj”TmWPZ!Eu”puCi6KV2SVe
===== LICENSE END =====

Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở nên nhút nhát.

Một đứa trẻ hay bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người khác.

Một đứa trẻ thường xuyên bị nghi ngờ sẽ trở nên dối trá.

Một đứa trẻ sống trong sự đối địch sẽ trở nên hằn học với mọi người.

Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin.

Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết lẽ công bằng.

Một đứa trẻ được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác.

Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm mọi người.

Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự khôn ngoan.

Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên khoan dung.

Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc sẽ tìm được tình yêu và cái đẹp.

- Russell -

(Nguồn: Fanpage Webtretho)

Axure-RP-Pro-6.5-

License: KosKomputer

Key: dcENpZgjsYDoFPNYx9JMm77TfrzIMlv5iXfdwturL4pDe7DEHjEfjvfCodDKdjLr

Jetbrain PHPStorm 7 Serial/Key (fully working)

Name: Accipiter
key:
===== LICENSE BEGIN =====
84020-12042010
00001oR42Gqetx”DvzZXLebP3xqXM9
hdgk!tUx6AFI4oc8hltq”fxb5FUzse
ANbclGAkO9LTVDO5mO7o6b80i!WR7s
===== LICENSE END =====

// Not recommend to use!

Không có ai cao hơn, không có ai thấp hơn, nhưng cũng không có ai bằng nhau. Mọi người chỉ đơn giản là khác biệt, không thể so sánh.

Lessons

Do things that don’t scale

Be super persistent with investors

Find friends who are smarter than you

Relationships are about trust and transparency

If it’s difficult, you’re probably doing it right

Don’t throw logs on a fire until you have a fire

Get out and talk to your customers ASAP

Ask for forgiveness, not permission

Set clear company milestones

Stay focused on your KPI’s

If you fail, fail fast

“Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Chúng ta vẫn còn có ngày hôm nay.”
Một Ngày Nào Đó

(via virgo-man)

“Cuộc đời con người là một chuỗi dài những trải nghiệm. Và con người thành đạt là con người có một thế giới trải nghiệm phong phú, mạnh mẽ, dù sung sướng hay buồn đau!”
“Business was originated to produce happiness, not pile up richness." – “Cội nguồn kinh doanh là hạnh phúc, không phải là tiền bạc.”